Sosyal Bilimlerde Yöntem Çalıştayı (Yüksek Lisans & Doktora Öğr. ) 

Facebook Twitter Gplus RSS

Kongre Hakkında

Balkanlar, tarihin akışını değiştiren birçok toplumsal olayın yaşandığı; Doğu ile Batı’nın kesiştiği; farklı kültür ve etnisitenin iç içe geçtiği bir coğrafya olması nedeniyle Sosyal Bilimlerin bütün alanlarında akademik çalışmalar yapılabilecek zenginlikte bir zemine sahiptir. Bu coğrafyada her topluluğun birbiriyle işbirliği içerisinde olmadan gelişme şansı yok gibidir. Böylesi işbirliklerine öncülük edebilecek kurumların başında Üniversiteler ve akademik camialar gelmektedir. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi’nin başlatılması da bu düşüncenin ürünüdür.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi bu yıl Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi’nin (Sancak-Sırbistan), işbirlikleri; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Bilim Araştırma Vakfı’nın (TÜBAV) katkıları ile düzenlenecektir.

Bilindiği üzre, 1.ve 2. Kongreler Kosova’da; 3. Bosna’da, 4. ise Makedonya’da düzenlenmişti. Bu yıl ise Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde önemli bir kurum olan Uluslararası Novi Pazar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Görülmektedir ki Kongre artık Uluslararası niteliğiyle rüştünü de ispatlamış durumdadır.

2009 yılından bu yana Kongre her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmiş; kongre kitapları basılmış ve her geçen sene uluslararası boyutu giderek kuvvetlenmiştir.

Bu yılkı kongreyi öncekilerden ayrı kılan bir yenilik yapılmıştır. Daha önce Türkçe ve Balkan Dilleri ile basılan kongre bildirilerinin daha geniş bir uluslararası akademik çevreye ulaşabilmesi için “genişletilmiş İngilizce özet” ile yayınlanmaları kararlaştırılmıştır. Bu sayede Kongrenin uluslararası endeksler tarafından taranması mümkün olacaktır.

Son olarak Kongremizin bu yıl Sırbistan’da yapılacak olması Balkanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi bir amaca da katkı sağlayacaktır.

Kongreye bugüne kadar katkı veren ve verecek olan her kurum ve şahsa derin teşekkürlerimizi sunarız.
 
Düzenleme Kurulu

Home Kongre Hakkında
credit
© 2012 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi