Sosyal Bilimlerde Yöntem Çalıştayı (Yüksek Lisans & Doktora Öğr. ) 

Facebook Twitter Gplus RSS

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mevlud DUDİÇ Universiteti İnternacional Novi Pazar Rektörü
Prof. Dr. Agron REKA Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Arber ÇELİKU Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Recai COŞKUN Sakarya Üniversitesi
Home Danışma Kurulu
credit
© 2012 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi