Sosyal Bilimlerde Yöntem Çalıştayı (Yüksek Lisans & Doktora Öğr. ) 

Facebook Twitter Gplus RSS

Yazım Kuralları

!!!Lütfen Örnek Bildiriyi İnceleyiniz !!!

Önemli Duyuru;
Daha önce Türkçe ve Balkan Dilleri ile basılan kongre bildirilerinin daha geniş bir uluslararası akademik çevreye ulaşabilmesi için “genişletilmiş İngilizce özet” ile yayınlanmaları kararlaştırılmıştır. Bu sayede Kongrenin uluslararası endeksler tarafından taranması mümkün olacaktır.

Lütfen bildirilerinizin ilk 2 sayfasını genişletilmiş özet ile oluşturunuz. Detaylar için örnek bildiriyi inceleyebilirsiniz.

EXTENDED ABSTRACT (Between 500 words – 1000 words & Max. 2 Pages )
Sections of the Extended Abstract:
TITLE (three – fifteen words)
NAME(S) OF THE AUTHOR(S)
Keywords (three – eight key terms)
INTRODUCTION (100-200 words): research question, aim and scope
LITERATURE REVIEW (200-400 words): theoretical background and discussions, fundamental concepts, findings of the recent studies, hypothesis and/or model development-if any, etc.)
METHODS (100-200 words): data collection and analysis methods utilized in this study
FINDINGS & CONCLUSION (100-200 words)

Bildiriler; MS Word dokümanı olarak, 8 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalı, yazı karakteri olarak Verdana seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 4,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf ayarları kısmında ise Satır Aralığı:1,5 Satır, Önce:9nk-Sonra:6nk, metin hizalaması ise iki yana yaslı olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar 7 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Tam Metin:
• Bildirinin özgün olması ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.
• Tam metin bildiriler genişletilmiş özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dahil toplam 12 sayfayı geçemez.
• Genişletilmiş özet haricinde kalan bölüm (Türkçe özet ve kaynakça dahil) 3000 kelimeyi aşmamalıdır.
• Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve numara verilmeden yazılmalıdır.
• Ana başlıklar, alt başlıklar, tablo ve şekillerden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
• Paragraflar içeriden başlatılmamalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
• Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekillerde yer kazanmak adına Verdana 7 punto kullanılabilir ayrıca paragraf aralıkları da küçültülebilir ( Okunabilir olmak kaydıyla ).
• Tek yazarlı kaynaklar metin içerisinde – yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Yazgan, 2000: 25) örneğindeki gibi kullanılmalı, iki yazarlı yayınlara (Yüce ve Can, 2006: 45), ikiden fazla yazarlı yayınlara da (Türk vd., 2000: 60) şeklinde yer verilmelidir.
• Metinde yararlanılan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında alfabetik olarak sıralanmalı ve yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir.
• Metinde kullanılmayan kaynaklara “Kaynakça” kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
•Tam Metin Bildiriler sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir (tamamı 12 sayfa):
• Türkçe başlık (8 punto kalın büyük harf ile)
• Yazar(lar)ın adı ve kurumu (8 punto)
• Türkçe özet (8 punto, en fazla 200 kelime)
• Anahtar kelimeler (8 punto, en fazla 5 tane)
• Bildiri metni (Giriş ve Sonuç dahil)
• Yararlanılan Kaynaklar
Dil
• Kongre’nin dilleri Türkçe, Balkan dilleri ve İngilizcedir.
Yazar Sayısı
• Bildiriler en fazla 3 yazarlı olabilir. 3 yazardan fazla yazarı bulunan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilecektir.

Home Yazım Kuralları
credit
© 2012 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi