Sosyal Bilimlerde Yöntem Çalıştayı (Yüksek Lisans & Doktora Öğr. ) 

Facebook Twitter Gplus RSS

Kabul Edilen Bildiriler

 

!!! Kongrede Sunulmayan Bildiriler Kongre Kitapçığında Yer Almayacaktır. !!! 

 

Bildirisi Kabul Edilen Akademisyenler bu linke tıklayarak Katılım Ücreti, Hesap Numaraları vb. Bilgilere Ulaşabilirler.

 

1990’LARDA TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE ÇEÇEN VE KÜRT SORUNLARININ ETKİSİ Merve İrem YAPICI
23 TEMMUZ 1908- 27 MAYIS 1960 OLAYLARI ARASINDA BIR MUKAYESE DENEMESI Ferit Salim SANLI
A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ALTERNATİF BİR ÖLÇÜM ARACI ÖNERİSİ Emrah ÖZSOY
AB ÜYELİK SÜRECİNDE İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’NİN ENERJİ PERFORMANSI Halil ŞİMDİ
AİLE İŞLETMELERİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM TERCİHLERİ Aykut YILMAZ
AKTIF VATANDAŞLIK SÜRECINDE YEREL YÖNETIMLERIN GENÇLIĞE YÖNELIK ÇALIŞMALARI: SAKARYA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ÖRNEĞI Bilge DİKMEN
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ZAMAN HARCAMA EĞİLİMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILAŞIR MI? BİR ARAŞTIRMA Emrah ÖZSOY
AN OVERVIEW OF THE LAW 5233 IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL RISK THAT WAS IMPLEMENTED WITH THE JURISPRUDENCE Ulaş Koray MİLANLIOĞLU
ANADOLU VE BALKAN HALKLARININ KÜLTÜR RENKLİLİĞİNDEN Kevser CANDEMİR
AVRUPA’DA PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ Özlem TEKİN
AVUSTURYA-MACARİSTAN KONSOLOSU SİMON JOANNOVİCS’İN GÖZÜNDEN YENİPAZAR SANCAĞI (1878 – 1907) Çiğdem DUMANLI
AZERBAYCAN”IN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKA VE STRATEJİLERİNİN ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fariz AHMADOV
BALKAN SAVAŞLARI RUS KAYNAKLARINDA: İLK KADIN PİLOT VE İLK ESİR PİLOT Vefa KURBAN
BALKAN SAVAŞLARINDA JUS IN BELLO Onur GÖKÇER
BALKAN ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE İLE TİCARETİ Alper YALÇIN
BALKANLARDA DİNİ RADİKALİZM Ramazan BİÇER
BEYNƏLXALQ KAPITAL BAZARINDA SÜRPRIZ OYUNÇU – AZƏRBAYCAN Beyim NABİYEVA
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNDE KULLANIMI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Feyza Yıldız YURTAL
ÇİFTE VERGİLENDİRME VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN- KARADAĞ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI Sevil GEMRİK
DIŞ TİCARETTE YENİ KORUMACILIK ÖNLEMLERİNİN TÜRKİYE’NİN OTOMOTİV YEDEK PARÇA İTHALATI VE İHRACATINA ETKİSİ Binnur ULUÇAY
DÜNYA MALIYYƏ BÖHRANI ŞƏRAITINDƏ BEYNƏLXALQ MALIYYƏ HƏRƏKƏTI Gulshan VALİYEVA
EĞİTSEL SOSYAL YAZILIMLARIN KABUL VE KULLANIMINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Adem AKBIYIK
ENGELLİ BİR HASTAYA BAKIM VEREN İNFORMAL BAKICILARIN BAKIM SÜRECİNDE YAŞADIĞI BAKIM YÜKÜ VE GEREKSİNİMLERİ Yurdanur DEMIR DIKMEN
ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE FARKLILAŞMASI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DÖRT MESLEK GRUBU KIYASLAMASI Ayşegül KARATAŞ
FENER RUM PATRİKHANESİ VE BATI TRAKYA Murat KÖYLÜ
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE VE SIRBİSTAN’IN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ahmet Yağmur ERSOY
GÜVENİLİRLİĞİ YÜKSEK ÖRGÜTLER TEORİSİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ Soner TASLAK
HAL HAKEM HEYETI Murat ERDEM
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA SSCB-YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ RESMİ YAYIN ORGANLARINDA VE ANLATILARDA Vefa KURBAN
İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİYLE ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINI ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Zehra KILIÇ ÖZMEN
İMKB100 ENDEKSİ İLE GSPTSE VE YÜKSELEN BORSALAR ARASI ETKİLEŞİM Mustafa AKAL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMINDE PERSONEL ELEME SÜRECI Onur VAROL
İQTISADI ASIMMETRIYA NƏDIR: TEXNOLOJI RƏQABƏTIN NƏTICƏSI VƏ YA MÜASIR BÖHRANLARIN SƏBƏBI? Fariz AHMADOV
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, NASIL GERÇEK ANLAMDA ETKİLİ VE İŞLEVSEL BİR YAPIYA DÖNÜŞEBİLİR? Mahmut YARDIMCIOĞLU
İSTANBUL BOĞAZI KÖPRÜ GEÇIŞLERINDEKI KIŞI VE ARAÇ SAYILARININ ZAMANA GÖRE LATENT DEĞIŞKENLI PANEL VERI MODELLEMESI Kutluk Kağan SÜMER
KADIN YÖNETİCİLERİN DİŞİLİK- ERİLLİK DEĞERLERİ İLE İLETİŞİMDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DAİR İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BİR UYGULAMA Gökdeniz KALKIN
KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDEN KADIN SIĞINMAEVLERİ Meryem KÜÇÜK
KAMU İNOVASYON UYGULAMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Gonca GÜNGÖR
KİÇİK BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ MƏQSƏDLİ-SİSTEM Jamala KHANKİSHİYEVA
KOSOVADA YÜRÜTME GÜCÜ Bülent TÜRKMEN
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE TÜKETİM TOPLUMU Meryem SERDAR
KÜRESELLEŞME KARŞISINDA MİLLİ DEVLET: AB VE ABD KRİZLERİ “MİLLİYETÇİ EKONOMİ” İÇİN NELER İMA EDİYOR? Recai COŞKUN
MALİYE POLİTİKALARINDA YENİ EĞİLİM: MALİ KURALLAR Yunus KÖSE
MBA VE EMBA ÖĞRENCILERININ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dilek ORMANCI
MİLLİYETÇİLİK TEORİ VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Abdullah Kutalmış YALÇIN
MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİNDE KULLANILAN MULTİMEDYA ARAÇLARININ ÖĞRECİLERİN ALGILAMALARI MOTİVASYONU VE SINAV PERFORMASINA OLAN ETKİSİ Nermin AKYEL
MÜŞTERİ GÖZÜYLE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞÇILARIN MÜŞTERİ ODAKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ALGILAMADA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ Buket BORA
NASRETTİN HOCANIN BAZI FIKRALARININ SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN TOPLUMSAL BİLİNÇ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMESİ Alpaslan KARAPINAR
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKANIN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLİŞKİSİ Sümeyye ARSLAN
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: SAKARYA İLİNDE İKİ KAMU KURUMU ÖRNEĞİ Mahmut AKBOLAT
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE OLAN ETKİSİ: DÜZCE İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Pirali BAYRAKTAR
POST-KEYNEZYEN BAKIŞ AÇISI İLE İŞSIZLIK VE FIYATLARIN ÜCRET BELIRLENIMI ÜZERINDEKI ETKILERI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Başak Gül AKTAKAS
PRİŞTİNE VE YANOVA TÜRK AĞZINDA SES OLAYLARI Ergin JABLE
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE YAKASAL FARKLILIKLAR Selçuk NAM
PUBLIC RELATIONS PRACTICES AT HOSPITALS: A STUDY ON THE PRIVATE HOSPITALS IN THE CITY OF SAKARYA AND IZMIT Cengiz ERDAL
REGÜLER EKONOMILERIN HOMOTOPI GRUBU Murat BEŞER
REKLAM; HİZMET SEKTÖRÜNDE REKLAMIN ÖZELLİKLERİ Metanet SALMANOVA
REKLAMLARDA CİNSEL ÖĞE KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLAR: TUTUMLAR DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? Buket BORA
SAĞLIK E-ÖĞRENME:AİLE HEKİMLERİNİN TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BTKKM İLE ANALİZİ Tarık SEMİZ
SEÇİLMİŞ NİTEL ARAŞTIRMALARDA NİTELİN MAHİYETİNE DAİR BİR TARTIŞMA Recai COŞKUN
SLOVENE NATIONALISM(S): CONDUCT OF ‘EUROPEAN SLOVENE’ IDENTITY SLOVEN MILLIYETÇILIK(LER)I: ‘AVRUPALI SLOVEN’ KIMLIĞININ İNŞASI Abdullah Muhsin YILDIZ
SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN TEORİK ALT YAPISI Adnan ÇELİK
STRATEJİK” ÖNEKİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE STRATEJİK LOJİSTİK İLE GELENEKSEL LOJİSTİK ARASINDAKİ KAVRAMSAL FARKIN İNCELENMESİ Samet GÜNER
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTİNASYONU AÇISINDAN ACARLAR LONGOZU’NUN YEREL PAYDAŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Salim İBİŞ
SUSTAINABILITY OF CULTURAL TOURISM: SILLE SAMPLE Abdurrahman DİNÇ
TARİHTEN GÜNÜMÜZE BATI’NIN DOĞU ALGISI Kamil AYDIN
TERÖRÜN ÜLKE VE BÖLGE TURİZMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Gül ERKOL
TODAY’S APPLICATIONS OF PARTICIPATION BANKS: EVIDENCE FROM TURKISH ECONOMY Müjgan DENİZ
TOPLUMSAL DEĞİŞİM ARACI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: ZUMBARA ÖRNEĞİ Simge ÜNLÜ
TRACK-TWO DIPLOMACY: AN APPROPRIATE METHOD FOR UPGRADING INTER-STATE RELATIONS? – EXAMPLE OF TURKISH-ARMENIAN RECONCILIATION COMMISSION Utku YAPICI
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YAPAN SEYAHAT ACENTALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Mertkal BAYHAN
TURIZM SEKTÖRÜ VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Nurgün TOPALLI
TÜRK ELİTİNİN ÜÇ NESLİ VE BALKANLARIN KAYBI: ZİHİNSEL YANSIMALAR VE DEĞİŞİMLER Seçkin ÇELİK
TÜRK HUKUKUNDA İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI Halil KALABALIK
TÜRK İŞ ADAMLARIN/YÖNETİCİLERİN ETİĞE YAKLAŞIMLARI: BİR UYGULAMA Ahmet KARAKİRAZ
TÜRK REKABET HUKUKUNDA YIKICI FİYATLAMA: AB’DEKİ GELİŞMELERİN REKABET KURULU KARARLARINA YANSIMASI Sevda Yaşar COŞKUN
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI VE PARLAMENTER SİSTEMİN GELİŞİMİ: ANAYASAL ÇERÇEVEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Fikret ELMA
TÜRKİYE’DE MÜLTECİ VE SIĞINMACI SORUNU Metin IŞIK
TÜRKIYE’DE SON DÖNEM YEREL YÖNETIMLER REFORMU Mehmet Akif ÖZER
ULUSLARARASI ALANDA AGİT’IN ROLÜ Yerkinay ONGAROVA
ULUSLARARASI REKABETTE SEKTÖREL GELİŞMELERİN ÖNEMİ : TÜRKIYE’DE MOBILYA SEKTÖRÜ ÖRNEĞI Şermin ŞENTURAN
YENİ BORÇLAR KANUNUNDA MİLLİYETLER ARASI MAL SATIM SÖZLEŞMESİNİN (CISG)’NIN ETKİLERİ Sevda Yaşar COŞKUN
YÖNETICILERIN STRATEJIK DÜŞÜNME DÜZEYLERI ILE YÖNETIM ANLAYIŞLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Mahmut HIZIROĞLU

 

!!! Kongrede Sunulmayan Bildiriler Kongre Kitapçığında Yer Almayacaktır. !!! 

 

Bildirisi Kabul Edilen Akademisyenler bu linke tıklayarak Katılım Ücreti, Hesap Numaraları vb. Bilgilere Ulaşabilirler.

Home Kabul Edilen Bildiriler
credit
© 2012 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi