Sosyal Bilimlerde Yöntem Çalıştayı (Yüksek Lisans & Doktora Öğr. ) 

Facebook Twitter Gplus RSS

Koordinatör & Yürütme Kurulu

Koordinatörler

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Sakarya Üniversitesi
Doc Dr. Amela Lukač Zoranić Univerzitet u Novom Pazaru
Prof. Ass. Dr. Ergin JABLE Priştine Üniversitesi
Yard. Doç Dr. Adem AKBIYIK Sakarya Üniversitesi
Yard. Doç Dr. Fariz AHMADOV Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Yard. Doç Dr. Mahmut HIZIROĞLU Sakarya Üniversitesi
Yard. Doç Dr. Sevda Yaşar COŞKUN Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ Norwegian School Economics Bergen
Dr. Abdülmecit NUREDİN Makedonya
Öğr. Gör. Gökhan GÜRLER Sakarya Üniversitesi
Araş. Gör. Ahmet KARAKİRAZ Sakarya Üniversitesi
Araş. Gör. Samet GÜNER Sakarya Üniversitesi
Uzman Semih BİTİM Sakarya Üniversitesi
Söz. Pers. Mehmet IŞIK Sakarya Üniversitesi
Emina VİLDİÇ Sakarya Üniversitesi
Hatibe DEARİ State University of Tetova
Home Koordinatör & Yürütme Kurulu
credit
© 2012 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi